De rol van de notaris in Brussel

 

Brussel verbindt Wallonië en Vlaanderen, wat maakt dat ons kantoor zich voorzien heeft van kennis van alle relevante federale en regionale wetgeving. De Brusselse notaris dient in zijn vakgebied te kunnen jongleren met onder meer de stedenbouwkundige, fiscale en milieugerelateerde regelingen van de diverse wetgevers van ons land.

Notalex is een grotere structuur die streeft naar een optimale dienstverlening door haar medewerkers - ervaren juristen en paralegals, in de diverse notariële rechtsgebieden.

 

Specialiteiten

Een aankoop van onroerend goed, een huwelijk, een nieuwe zaak, maar helaas ook een sterfgeval... zijn allen bijzondere momenten in het leven waarop u een beroep kunt doen op bijstand van een notariskantoor naar keuze. Uw notaris zal u gidsen door de complexe Belgische en, naargelang het geval, Waalse, Vlaamse of Brusselse Wetgeving, opdat u op geïnformeerde wijze een beslissing kunt nemen.

Als u een onroerend goed wil aankopen, wat is daarvoor de procedure in mijn regio? Wanneer kan of moet ik welk document tekenen? Zijn alle stedenbouwkundige reglementen nageleefd, of zijn er obstakels? Hoe doe ik het nodige voor de financiering van mijn aankoop?

U bent voornemens een vennootschap op te rechten: welke vennootschapsvorm (BVBA, NV, ...) is in mijn geval het best? Hoeveel kapitaal heb ik nodig en wat zijn de oprichtingsformaliteiten?

U kunt voor volgende materies terecht op ons kantoor:

- Vastgoed: wij begeleiden uw aan- en verkoop van vastgoed in de ruimste zin; het best neemt u al contact op met ons kantoor vóórdat u een aanbod tekent. Onderteken nooit een compromis voordat deze door uw notaris werd nagelezen. Ook voor hypothecaire kredieten, vastgoedfiscaliteit, openbare verkopen, alle huurovereenkomsten, etc. bieden wij graag onze expertise aan.

- Familie: huwelijkscontracten en alle andere schikkingen tussen (aanstaande) echtgenoten en wettelijke samenwoners, de afwikkeling van een nalatenschap, bemiddeling, echtscheiding, schenkingen van roerende of onroerende goederen, etc.

- Vennootschapsrecht : de oprichting van een rechtspersoon, statutenwijzigingen, vereffening, etc.

Events

 24/08/2018 -"Notaris Van Beneden tekende zijn laatste act als geassocieerd notaris bij Notalex. De titel van Ere Notaris is officieel aan hem toegekend.."

 

07/09/2018 -" Tijl De Troyer werd officieel beëdigd en werd Geassocieerd Notaris bij Notalex.


Notalex op foto's