Strekking
 
Dit geldt voor de hele site www.notalex.be. Elk bezoek aan deze website valt onder de toepassing van deze tekst. Door zijn bezoek aanvaardt de bezoeker stilzwijgend de toepasselijkheid van deze tekst.
 

Doel

Tenzij anders vermeld, is alle informatie op www.notalex.be van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan een persoon. Deze informatie kan niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Om persoonlijk advies te krijgen, moet u een notaris van het kantoor raadplegen.

 

 Copyright

Door de pagina's van de sitewww.notalex.be te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden opgelegd door de volgende regels.

Gebruik de services van Notalex niet als u niet akkoord gaat met deze regels.
 U erkent uitdrukkelijk dat de meegedeelde informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Notalex.

De teksten, illustraties en andere elementen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Als u ze wilt reproduceren of openbaar maken, moet u de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Notalex verkrijgen, behalve als de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 met betrekking tot auteursrechten en naburige rechten u hiervan vrijstellen. . U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie op deze website voor privédoeleinden te downloaden en te reproduceren en deze gratis te verspreiden en te communiceren binnen uw familiekring.

De vermelding van hyperlinks naar andere sites betekent niet noodzakelijk dat Notalex de inhoud van de informatie op deze sites goedkeurt. De websites waarnaar wordt verwezen, worden niet beheerd door werknemers van Notalex, die daarom op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de informatie die u via deze websites ontvangt.

U kunt een link naar notalex.be op uw website plaatsen, maar alleen als de vermelding notalex.be op het volledige browserscherm verschijnt en het website-adres (URL) zichtbaar blijft.

Door deze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze niet voor illegale doeleinden zult gebruiken. U mag deze site in geen geval beschadigen, deactiveren of vrijwillig overbelasten. U kunt niet proberen informatie of andere gegevens te verkrijgen door manipulaties uit te voeren die niet expliciet worden voorzien.
 Bepaalde namen, acroniemen of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken die u niet mag gebruiken.

 

Verantwoordelijkheid

 

Notalex.be probeert te allen tijde u zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Als de informatie op deze site onvolledig of onjuist blijkt te zijn, kan Notalex niet aansprakelijk worden gesteld.

Notalex is niet verantwoordelijk voor verstoringen, onderbrekingen of fouten die kunnen optreden bij het aanbieden van de gevraagde diensten via de website, die u op geen enkele manier recht geeft op enige financiële compensatie.