Deze e-mail bevat vertrouwelijke informatie die wordt beschermd door het beroepsgeheim.

Tenzij u de hierboven vermelde bestemmeling bent (of van deze laatste toestemming hebt gekregen) dient u zich te onthouden van het kennisnemen, kopïëren en distribueren van de inhoud van deze e-mail.

Als u deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dan vragen wij u om Notalex, Geassocieerde Notarissen, daarvan in te lichten per telefoon, fax of e-mail.

U dient deze e-mail eveneens van uw computer te verwijderen.

Ons telefoonnummer, faxnummer en adres staan hierboven vermeld.