Info

Notaris Olivier Dubuisson werd benoemd in zijn hoedanigheid van notaris-titularis op 10 september 1991. Hij heeft het notariaat van notaris Moulin overgenomen en gedurende bijna 20 jaar in de Amerikaansestraat zijn werk als notaris uitgeoefend.

Op 1 augustus 2009 heeft hij samen met andere notarissen het notariskantoor "NOTALEX" opgericht.

Contacteer :

Olivier Dubuisson

@