GEMEENTE TREMELO 1° afdeling
Een woonhuis met aanhorigheden, op en met grond en tuin, gelegen Louisastraat , 46, gekadastreerd volgens titel sectie A nummers 204/B/2 en 204/C/2, voor een oppervlakte van dertien are achtenzestig centiare (13a 68ca), en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 204B2 P0000 en 204C2 P0000, voor eenzelfde oppervlakte.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierhonderdzevenendertig euro (€ 437,00).

Instelprijs : 205.000€
Minimumbod : 1.000 €
Aanvang van de biedingen : 10 mei om 9h00
Sluiting van de biedingen : 18 mei om 9h00
Toewijzing : 24 mei om 14h30.

Bezoeken :
Donderdagen 4-11 mei om 12h30 tot 14h30
Zaterdagen 6-13 mei van 11h00 tot 13h00