GEMEENTE ELSENE – tweede afdeling

In een gebouwencomplex bestaande uit zes gebouwen en vier ondergrondse verdiepingen, opgericht op een terrein gelegen Parnassusgaarde 2, tegenover de Troonlaan en deel uitmakend van blok 15, PARNASSE genoemd, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer 12Y, voor een oppervlakte van zevenennegentig aren zesentwintig centiaren (97a 26ca), en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 12YP0000, voor eenzelfde oppervlakte.

In blok "U4":

Het lokaal met nummer XII, gelegen op de gelijkvloerse verdieping met brievenbusnummer 13a, omvattende:

  1. a) in privatieve en exclusieve eigendom:

het lokaal zelf;

  1. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid::

vijfhonderdtweeënzestig/honderdduizendsten (562/100.000sten) in de grond;

- tweehonderd en twaalf/tienduizendsten (212/10.000sten) in de particuliere gemeenschappelijke delen van het "U4"-blok;

- driehonderdzesentwintig/honderdduizendsten (326/100.000sten) in de algemene gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex.

Perceelsidentificatienummer: 12Y P0365

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend vijfhonderdnegentig  euro (€ 1.590,00)

 

Instelprijs : 108.750,00 €

Minimumbod : 1.000 €

Aanvang van de biedingen : woensdag 29 maart om 9u00

Sluiting van de biedingen : donderdag 6 april om 9u00

Toewijzing : donderdag 13 april om 10u30

 

Bezoeken :

Woensdagen 15, 22 en 29 maart

Zaterdagen 18 en 25 maart en 1 april

Images